Důležité informace

Do areálu je zakázán vstup psům i ostatním zvířatům!

Praktické informace a bezpečnost

 • U vchodu do areálu je možnost zanechat pod uzamčením jízdní kolo.
 • Doporučujeme návštěvníkům nevozit s sebou na festival mimořádně cenné věci.
 • V případě ztráty nebo nálezu se obracejte na pořadatelskou službu.
 • Pořadatelé a bezpečnostní služba jsou na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor.
 • Při jakémkoliv problému upozorněte pořadatele.

Do areálu je přísně zakázáno vnášet

 • jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovky, PET lahve
 • hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň
 • předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoliv psychotropní látky; drogy, zbraně) – výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (např. cigaretové výrobky)
 • laserová ukazovátka
 • magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) a fotoaparáty s profesionální optikou a výměnným objektivem.
 • a pro jistotu ještě jednou zopakujeme, že do areálu je zakázán vstup psům i ostatním zvířatům!

Důležité kontakty

 • Policie ČR: 158
 • Obvodní oddělení PČR Nové Strašecí: 974 880 710, 602 307 454
 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155